Firma KART-DOM oferuje usługi
geodezyjne
tel. 665-667-914

 • mapy do celów projektowych
 • pomiary inwentaryzacyjne (powykonawcze)
 • rozgraniczanie nieruchomości
 • podziały nieruchomości
 • wznowienia znaków granicznych
 • ustalenia przebiegu granic
 • prace związane z ewidencją gruntów i budynków
 • geodezyjna obsługa inwestycji

 – bieżąca obsługa geodezyjna
– wytyczenia budynków, budowli
– wytyczenie sieci uzbrojenia terenu

 • pomiar objętości mas
 • badania pionowości obiektów
 • pomiary powierzchni lokali
 • nietypowe pomiary geodezyjne